Login

Cookies müssen aktiviert sein! Hilfe für Cookies müssen aktiviert sein!

Sind Sie zum ersten Mal auf dieser Webseite?

Koç Moodle Koç Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri için hazırlanmış bir sanal öğrenme ortamıdır.

Öğrencilerin KEYS, okul bilgisayarları giriş, e-posta ve Moodle şifreleri aynıdır. Şifrenizi unuttuysanız:

- Veliyseniz/lise öğrencisiyseniz pswd.koc.k12.tr adresine,

- İlkokul/ortaokul öğrencisiyseniz bilgisayar öğretmeninize,

danışarak şifrenizi yenileyebilirsiniz.

---------------

Koç Moodle is a virtual learning environment for Koç School students, parents and teachers.

For students, KEYS, school computer login, e-mail, and Moodle passwords are the same. If you have forgotten your password;

- if you are a parent or lise student, please visit pswd.koc.k12.tr

- if you are primary/middle school student, please inform your ICT teacher

to renew your password.